Mazamin E Quran. (हिन्दी; Hinglish; ગુજરાતી)


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम. | Bismillahirrahmanirrahim. | બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહિમ. |


001 Surah Fatiha. (Mazamin)

002 Surah Bakrah Pehla, Aakhri Ruku aur Aayatul Kursi. (Mazamin)

003 Surah Aale Imran Aakhari Ruku. (Mazamin)

012 Surah Yusuf. (Mazamin)

018 Surah Kahaf. (Mazamin)

032 Surah Sajda. (Mazamin)

036 Surah Yasin. (Mazamin)

044 Surah Dukhan. (Mazamin)

048 Surah Fatah. (Mazamin)

050 Surah Qaf. (Mazamin)

055 Surah Rahman. (Mazamin)

056 Surah Vakiya. (Mazamin)

057 Surah Hadid. (Mazamin)

061 Surah Saff. (Mazamin)

062 Surah Jumma. (Mazamin)

063 Surah Munafiqun. (Mazamin)

067 Surah Mulk. (Khulasa)

078 Surah Naba. (Mazamin)

079 Surah Naziat. (Mazamin)

080 Surah Abas. (Mazamin)

081 Surah Takvir. (Mazamin)

082 Surah Infitar. (Mazamin)

083 Surah Mutaffifin. (Mazamin)

084 Surah Inshikak. (Mazamin)

085 Surah Buruj. (Mazamin)

086 Surah Tarik. (Mazamin)

087 Surah Aalaa. (Mazamin)

088 Surah Ghashiyah. (Mazamin)

089 Surah Fajar. (Mazamin)

090 Surah Balad. (Mazamin)

091 Surah Shams. (Mazamin)

092 Surah Lail. (Mazamin)

093 Surah Ad Dhuha. (Mazamin)

094 Surah Nasrah. (Mazamin)

095 Surah Tin. (Mazamin)

096 Surah Alaq. (Mazamin)

097 Surah Kadar. (Mazamin)

098 Surah Bayyinah. (Mazamin)

099 Surah Jilzal. (Mazamin)

100 Surah Aadiyat. (Mazamin)

101 Surah Kariah. (Mazamin)

102 Surah Takashur. (Mazamin)

103 Surah Asar. (Mazamin)

104 Surah Humaza. (Mazamin)

105 Surah Fil. (Mazamin)

106 Surah Kuraish. (Mazamin)

107 Surah Maun. (Mazamin)

108 Surah Kausar. (Mazamin)

109 Surah Kafirun. (Mazamin)

110 Surah Nasra. (Mazamin)

111 Surah Lahab. (Mazamin)

112 Surah Ikhlas. (Mazamin)

113-114 Surah Falak. Surah Nas. (Mazamin)

Allah Ka Hukam Sabse Pehle.

Allah ke Har Kaam me Hikmat Chhupi he

Allah Ki Intihiyahi Rahmat.

Allah Ki Taraf Ruju Karo.

Allah Tak Pohunchne Ka Raasta.

Duniya Ki Sabse Badi Nemat Quran He.

Hazrat Musa (Al) aur Hazrat Khijar (Al) ka Waqia.

Iblees Kaun Tha?

Insaan Ke Do Dushman.

Insaani Aur Shaitani Ke Mukable Me Anjam.

Jadu Aur Mojize Me Fark.

Jadu Ke Asar Se Prabhavit Ho Jana Nubuvvat Aur Risalat Ke Khilaf Nahi.

Jadu Ki Hakikat.

Jadu Ki Kisme.

Kayanat Ke Chhupe Huve Raaz.

Kaynat Ke Chhupe huve Raaz.

Khatme Quran ki Duva Tarjuma.

Qurane Karim Ke Aagaz Aur Samapan Me Munasbat.

Sajda Kisi Aur Ke Liye Jayaz Nahi.

Shaitani Vasvaso Se Panah Maangne Ki Badi Aehmiyat.

Shifa Dene Vala Allah Hi He.

Shifate Rahman Aur Shifate Rahim.

Sidha Raasta Kya He.

Sirate Mustakim Haasil Karne Ka Tarika.

Sirf Allah Se Maango.

Tauhid, Risalat aur Aakhirat.

Ye Duniya Aakhri Manzil Nahi.

Ye Duniya Chand Roj Ki He.


Loading